HCLM nr. 22 din 31.01.2011, privind reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova in societate comerciala, sub denumirea de SC Salubritate Craiova SRL.

Legea 101/2006 – republicata privind serviciul de salubrizare al localitatilor.

Contractul de delegare a gestiunii pentru unele activitati ale serviciului de salubrizare, incheiat intre SC Salubritate Craiova SRL, in calitate de delegat, si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara SALUBRIS DOLJ, in calitate de delegatar.

Regulament privind desfasurarea activitatilor de salubrizare in aria de delegare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SALUBRIS DOLJ.