In perioada 24-25.06.2011, in municipiul Craiova se va desfasura a doua campanie de colectare DEEE (deseuri de echipamente electrice si electrocasnice) din acest an.

Echipaje de deserventi din cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor prelua DEEE vineri, 24.06.2011, intre orele 08,00-16,00 si sambata, 25.06.2011, intre orele 08.00-12.00.

Pentru buna desfasurare a campaniei, cetatenii trebuie sa aduca deseurile electrice si electronice la platformele gospodaresti, in cazul in care locuiesc la bloc, iar in cazul celor care locuiesc la case particulare, DEEE vor fi aduse in fata curtilor, pe trotuar.

In sprijinul cetatenilor care, din motive de sanatate, nu pot depozita deseurile in punctele mentionate, acestea vor fi ridicate chiar din locuinte. Avand in vedere cele mentionate anterior, rugam cetatenii care au nevoie de sprijinul nostru sa apeleze in timp util dispeceratul societatii, care are program continuu, la telefon 0251/422.733, unde vor fi preluate scris toate solicitarile.

Agentii economici si institutiile publice vor depune solicitare scrisa la sediul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. sau vor trimite fax la nr. 0251/417.967, solicitare in care se vor specifica deseurile de echipamente electrice si electronice si cantitatea, in vederea intocmirii procesului verbal de predare-primire.

In vederea realizarii unei rate medii de colectare selectiva la nivel national de cel putin 4 kg/locuitor/an, trebuie depus un efort unitar din partea tuturor celor implicati in gestionarea DEEE – producatorii de EEE, organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor, valorificatori si, nu in ultimul rand, generatorii de astfel de deseuri.

Acest program se face conform legilor in vigoare.

Gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice este reglementata prin HG 1037/2010.

CE INSEAMNA DEEE –  echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv toate componentele, subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a echipamentelor in momentul in care acestea devin deseuri.

DEEE provenite de la gospodarii particulare  sunt reprezentate de acele DEEE provenite de la gospodarii particulare si din surse comerciale, industriale, institutionale si din alte surse, care, datorita naturii si cantitatii lor, sunt similare celor provenite de la gospodarii particulare

Conform prevederilor HG 1037/2010, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. colecteaza trimestrial DEEE, campaniile de colectare fiind mediatizate scris si audio-vizual.

Primaria Municipiului Craiova organizeaza actiunea de colectare a DEEE-urilor.

Campania de colectare a DEEE-urilor pe Craiova Forum.