Pentru incheierea contractului de ridicare a molozului, persoanele fizice vor avea asupra lor buletinul sau cartea de identitate, iar persoanele juridice stampila societatii/institutiei. La incheierea contractului de ridicare a molozului, beneficiarul va plati contravaloarea ridicarii cantitatii de moloz rezultate, potrivit calculatiei din memoriul tehnic.

Cum trebuie sa procedati in cazul in care trebuie sa evacuati molozul?

Pot depune cereri de ridicare a molozului doar persoanele fizice sau juridice care detin un contract de ridicare a molozului, precum si un aviz tehnic aflat inca in perioada de valabilitate. Beneficiarul va inainta catre SC Salubritate Craiova SRL o cerere prin care va solicita ridicarea molozului, in care va specifica:

– numele si prenumele beneficiarului

– locatia din care se va ridica molozul

– un numar de telefon pentru a putea fi contactat de catre lucratorii SC Salubritate Craiova SRL

Solicitarea beneficiarului ajunge la Serviciul Abonati si la responsabilul de zona din cadrul Sectiei Transport Gunoi. Acesta din urma se va deplasa la fata locului pentru a stabili care este cantitatea de moloz ce va fi ridicata. In cazul in care aceasta depaseste cantitatea pentru care beneficiarul a platit, solicitantul va fi obligat sa achite diferenta de valoare.