Cine solicita avizul?

Au nevoie de avizul tehnic pentru amplasament dat de SC Salubritate Craiova SRL persoanele fizice sau juridice carora li s-a impus, in cadrul certificatului de urbanism, obtinerea acestui aviz.

Documentatia necesara obtinerii avizului

Solicitantul va depune la registratura SC Salubritate Craiova SRL, din strada Brestei, nr. 129A, precum si la Serviciul Autorizatii in Constructii, Obtinere Avize, Taxe din cadrul Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului din Primaria Municipiului Craiova, urmatoarele acte:

– aviz tehnic (original)

– certificat de urbanism (copie)

– plan de situatie/plan de incadrare in zona, anexa la certificat de urbanism (copie)

– act de proprietate asupra imobilului sau terenului (copie)

– memoriu tehnic cu calculatie moloz rezultat din lucrari de demolare, construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau reparatii a constructiilor de orice fel, propus pentru evacuare (transport)

– BI/CI- pentru persoane fizice (copie); CUI- pentru persoane juridice (copie)

– contract de salubrizare cu plata la zi (copie)

Beneficiarul trebuie sa aiba contract de transport, depozitat moloz/pamant la rampa de gunoi a orasului, cu executantul lucrarii sau cu operatorul de salubritate.

Durata de emitere a avizului

Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

Costul avizului

Valoarea taxei de avizare este de 36,72 lei si poate fi platita la casieria SC Salubritate Craiova SRL din strada Brestei, nr. 129A.

Valabilitatea avizului

Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire pe durata de valabilitate a certificatului de urbanism, cu conditia de a nu schimba elementele care au stat la baza emiterii lui. In cazul in care beneficiarul prelungeste valabilitatea certificatului de urbanism, se va prezenta si la SC Salubritate Craiova SRL pentru prelungirea avizului. Avizele SC Salubritate Craiova SRL la care nu s-au respectat sau nu s-au realizat conditiile impuse prin avizare sunt nule.

Descarca avizul (aici).