Titularul de contract (persoana fizica sau juridica) va inainta o cerere in acest sens adresata conducerii SC Salubritate Craiova SRL, in care va specifica: numele si prenumele titularului de contract, adresa de ridicare a deseurilor, motivul pentru care doreste incetarea contractului.

De asemenea, in cazul in care titularul are incheiat un contract de comodat sau de inchiriere pentru europubela cu SC Salubritate Craiova, are obligatia sa o returneze si sa ataseze solicitarii de incetare a contractului avizul de predare a europubelei la magazia unitatii.

Solicitarea trebuie depusa cu 30 de zile inainte de incetarea contractului, dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate SC Salubritate Craiova SRL.