Potrivit Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de salubrizare in municipiul Craiova, reprezentand Anexa 13 la Contractul de delegare a gestiunii pentru activitatile serviciului de salubrizare, aprobat prin hotarare a Consiliului Local a Municipiului Craiova, SC Salubritate Craiova SRL va incheia contracte de prestari servicii cu urmatoarele categorii de utilizatori:

a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora;

b) asociatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora;

c) operatori economici;

d) institutii publice.

Potrivit hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 319/2009, art. 33 lit. e, cu modificarile ulterioare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500-1.500 lei (persoane fizice) sau 1.000-2.500 lei (persoane juridice) „neincheierea contractelor pentru colectarea deseurilor, cu operatorii autorizati”.

In prezent, SC Salubritate Craiova SRL este unicul operator autorizat sa presteze servicii din cadrul activitatii de salubrizare pe teritoriul municipiului Craiova.

Potrivit aceleiasi hotarari, constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre primar, imputernicitii acestuia sau de catre lucratori ai Politiei Locale Craiova.