Cine are dreptul de a presta servicii de salubrizare in municipiul Craiova?

In prezent, SC Salubritate Craiova SRL este unic operator de servicii de salubrizare pe domeniul public al municipiului Craiova.

Ce servicii de salubrizare sunt asigurate?

Salubrizarea reprezinta totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect salubru al localitatilor. Conform Contractului de delegare a gestiunii pentru unele servicii de salubrizare, aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, SC Salubritate Craiova SRL presteaza urmatoarele activitati:

a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

b) sortarea deseurilor municipale;

c) depozitarea controlata a deseurilor municipale;

d) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;

e) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a

acestora pe timp de polei sau de inghet;

f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;

g) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc);

h) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din

gospodariile populatiei;

i) colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari;

j) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

Este obligatoriu sa inchei contract cu SC Salubritate Craiova SRL?

Potrivit Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de salubrizare in municipiul Craiova, reprezentand Anexa 13 la Contractul de delegare a gestiunii pentru activitatile serviciului de salubrizare, aprobat prin hotarare a Consiliului Local a Municipiului Craiova, SC Salubritate Craiova SRL va incheia contracte de prestari servicii cu urmatoarele categorii de utilizatori:

a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora;

b) asociatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora;

c) operatori economici;

d) institutii publice.

Potrivit hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 319/2009, art. 33 lit. e, cu modificarile ulterioare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500-1.500 lei (persoane fizice) sau 1.000-2.500 lei (persoane juridice) „neincheierea contractelor pentru colectarea deseurilor, cu operatorii autorizati”.

In prezent, SC Salubritate Craiova SRL este unicul operator autorizat sa presteze servicii din cadrul activitatii de salubrizare pe teritoriul municipiului Craiova.

Potrivit aceleiasi hotarari, constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre primar, imputernicitii acestuia sau de catre lucratori ai Politiei Locale Craiova.

Pot sa inchei contract de prestare a serviciului de salubrizare daca locuiesc la bloc?

Nu. Regulamentele locale aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova stipuleaza in mod neechivoc faptul ca doar persoanele fizice care locuiesc in gospodarii individuale, respectiv la casa, pot incheia contracte cu Salubritate Craiova.

Cum se stabileste cantitatea de gunoi ridicata?

Patru europubele de 240 l alcatuiesc, in total, un metru cub de deseuri. Un metru cub de deseuri menajere cantareste aproximativ 350 kilograme, in timp ce un metru cub de moloz are o greutate de aproximativ 1,6 tone.

Cum pot beneficia de europubela?

Abonatii Salubritate Craiova beneficiaza din oficiu de europubela de 120 sau 240 litri, in functie de cantitatea de gunoi generata lunar de acestia, daca au incheiat contract cu societatea noastra dupa data de 1 februarie 2011. In cazul in care contractul este incheiat anterior acestei date, abonatul este invitat la sediul Salubritate Craiova, din strada Brestei nr. 129A, pentru innoirea contractului. In cazul abonatilor casnici si a asociatiilor de proprietari/locatari, europubelele se repartizeaza in mod gratuit, prin contract de comodat, in timp ce agentii economici si institutiile publice vor primi din partea SC Salubritate Craiova SRL recipiente pe baza unui contract de inchiriere.

Vezi aici tarifele pentru inchirierea recipientelor.

Europubela mea este sparta. O puteti inlocui?

 

Societatea noastra poate inlocui europubelele sau eurocontainerele puse la dispozitie prin contract de comodat sau inchiriere cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

– recipientul sa fie deteriorat in urma manevrelor efectuate pentru golire

– abonatul sa predea recipientul deteriorat la magazia Salubritate Craiova

Ulterior predarii recipientului, abonatul va incheia un nou contract de comodat/inchiriere si va primi o europubela/un eurocontainer neavariat.

Mi-a fost furata europubela. Ce trebuie sa fac?

In cazul in care europubela data in folosinta de Salubritate Craiova in baza unui contract de comodat sau inchiriere este furata, sunteti obligat sa platiti contravaloarea acesteia. In cazul europubelelor noi date in folosinta in cursul anului 2012, contravaloarea este de 94,91 lei (fara TVA) pentru europubela de 120 litri si 126,80 lei (fara TVA) pentru europubela de 240 litri.

In baza chitantei de plata emisa de Salubritate Craiova, abonatul va depune o cerere de repartizare a unui alt recipient.

Unde este depozitat gunoiul ridicat de Salubritate Craiova?

Toate deseurile colectate de societatea noastra sunt transportate la depozitul ecologic de la Mofleni, aflat in administrarea societatii Eco Sud Bucuresti, asociat in acest sens cu Consiliul Local Craiova.

SC Salubritate Craiova SRL depoziteaza deseurile in mod gratuit?

Nu, Salubritate Craiova plateste Eco Sud, administratorul depozitului ecologic de la Mofleni, 21 de euro pentru fiecare tona de deseuri depusa in rampa.

Ce tipuri de deseuri pot sa arunc?

Pot fi colectate si depozitate in rampa ecologica de la Mofleni urmatoarele tipuri de deseuri:

–          deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat

–          hartie si carton

–          deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine

–          imbracaminte

–          textile

–          uleiuri si grasimi comestibile

–          vopseluri, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20 01 27 (cod deseu conform CED O.M. 856/2002

–          detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29 (cod deseu conform CED O.M. 856/2002

–          medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31 (cod deseu conform CED O.M. 856/2002)

–          lemn, altul decat cele specificat la 20 01 37 (cod deseu conform CED O.M. 856/2002)

–          materiale plastice

–          metale

–          deseuri de la curatitul cosurilor

–          deseuri din gradini si parcuri-incluzand deseuri din cimitire

–          deseuri biodegradabile

–          alte deseuri nebiodegradabile

–          alte deseuri municipale

–          deseuri municipale amestecate

–          deseuri din piete

–          deseuri stradale

–          namoluri din fose septice

–          deseuri de la curatarea canalizarii

–          deseuri voluminoase

–          deseuri municipale, fara alta specificatie

Cum trebuie sa procedez in cazul in care doresc scaderea unui numar de persoane de la plata gunoiului?

 

In cazul in care doreste scaderea uneia sau a mai multor persoane de la plata gunoiului, titularul de contract va inainta o cerere in acest sens adresata conducerii SC Salubritate Craiova SRL in care va specifica: numele si prenumele titularului de contract, adresa de ridicare a deseurilor, numarul de persoane pe care il doreste scazut, motivul pentru care doreste operarea acestei reduceri. Titularul contractului trebuie sa anexeze dovezi ale faptului ca persoanele scazute nu vor mai locui la respectiva adresa. Acestea pot fi fie declaratii ale vecinilor (abonati ai SC Salubritate Craiova SRL) care confirma faptul ca persoanele respective nu mai locuiesc la adresa specificata, fie bilete de avion (in cazul in care acestea pleaca in afara tarii), fie adeverinta de la noul loc de munca (in cazul in care acesta este situat in afara Craiovei), adeverinta de la unitatea de invatamant (in cazul persoanelor care studiaza in afara Craiovei), fie certificat de deces.

Cum trebuie sa procedez in cazul in care doresc incetarea contractului cu SC Salubritate Craiova SRL?

Titularul de contract (persoana fizica sau juridica) va inainta o cerere in acest sens adresata conducerii SC Salubritate Craiova SRL, in care va specifica: numele si prenumele titularului de contract, adresa de ridicare a deseurilor, motivul pentru care doreste incetarea contractului. De asemenea, in cazul in care titularul are incheiat un contract de comodat sau de inchiriere pentru europubela cu SC Salubritate Craiova, are obligatia sa o returneze si sa ataseze solicitarii de incetare a contractului avizul de predare a europubelei la magazia unitatii.

Solicitarea trebuie depusa cu 30 de zile inainte de incetarea contractului, dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate SC Salubritate Craiova SRL.

Cum procedez in cazul in care doresc suspendarea contractului incheiat cu SC Salubritate Craiova SRL?

 

Suspendarea contractului cu SC Salubritate Craiova SRL pe o anumita perioada poate fi solicitata în aceleasi conditii ca cele prevazute pentru încetarea contractului, respectiv înaintarea unei cereri în care se va specifica: numele si prenumele titularului de contract, adresa de ridicare a deseurilor, motivul pentru care doreste suspendarea contractului. Persoanele fizice care au primit un recipient în comodat sunt obligate sa îl returneze la magazia unitatii noastre.

Cum se emite factura?

Factura se emite lunar, in ultima zi a lunii in care s-a prestat serviciul

In cat timp trebuie platita?

Scadenta facturilor emise de Salubritate Craiova pentru serviciile prestate este de 15 de zile.

1. Incepand cu data de 08.05.2014 factura se poate achita la toate ghiseele BRD Groupe Societe Generale prin citirea codului de bare de pe factura, fara a se percepe comision la incasare.

2. La casieria unitatii, camera 118 zilnic intre orele 8:00-19:00.

3. Modalitati de plata ca virament bancar, internet banking in conturile:

BRD – RO22BRDE 170S V080 0231 1700

ING – RO38 INGB 0000 9999 0275 9392

BCR – RO98 RNCB 0134 0243 4331 0039

Trezorerie – RO18 TREZ 2915 069X XX01 1328

Ce se intampla daca nu primesc factura?

Neprimirea facturii nu constituie motiv de neplata. Contactati-ne la telefonul 0251/414.660 pentru a va putea pune la dispozitie o copie a facturii. Nu ne asumam raspunderea pentru transmiterea facturii la o adresa eronata, in cazul in care adresa de facturare ne-a fost furnizata de catre Dvs.

Ce este gunoiul suplimentar?

Asa-numitul gunoi suplimentar reprezinta totalitatea deseurilor amplasate langa recipientele de precolectare, deseuri neasimilabile celor menajere, pentru ridicarea carora este necesara deplasarea unui incarcator si a unei basculante.