Consultati aici situatiile financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL, raportul auditorului independent si raportul administratorului, pe anul 2017, si Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care au fost aprobate situatiile financiare pe 2017 si organigrama SC Salubritate Craiova SRL aici
Consultati aici situatiile financiare ale societatii la data de 30.06.2018.
Consultati aici situatiile financiare semestriale ale SC Salubritate Craiova SRL, la 30.06.2017.

Consultati aici situatiile financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2016, precum si Raportul administratorului pe anul 2016.

Consultati aici Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care au fost aprobate situatiile financiare ale SC Salubritate Craiova SRL pe anul 2016.

Consultati aici situatiile financiare anuale ale SC Salubritate Craiova SRL, pe anul 2015.