Consultati aici Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018. Consultati aici Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

Consultati aici Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2017. Consultati aici Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Consultati aici Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2016.