SC Salubritate Craiova SRL este o societate comerciala avand ca asociati municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu 10 parti sociale, comuna Varvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Varvoru de Jos, cu 5 parti sociale, si comuna Isalnita, prin Consiliul Local al Comunei Isalnita, cu 5 parti sociale.

Societatea a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 31/ 31.01.2011, in urma reorganizarii Serviciului Public de Salubritate in societate comerciala cu raspundere limitata, cu asociat unic municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, sub denumirea de S.C. Salubritate Craiova SRL.
Prin HCLM 57/28.02.2013, Consiliul Local Craiova a hotarat cedarea catre comuna Isalnita si comuna Virvoru de Jos a cate 5 parti sociale din totalul de 20 parti sociale ce constituie capitalul social al SC Salubritate Craiova SRL. Prin hotararea data la 15.03.2013, asociatul unic decide cedarea partilor sociale catre comuna Isalnita si comuna Virvoru de Jos si modificarea este inregistrata in Registrul Comertului prin Rezolutia Tribunalului Dolj nr.5121 din 22.03.2013.
Prin HCLM Craiova nr.126/27.03.2014, HCL Isalnita nr.7/27.03.2014 si HCL Virvoru de Jos nr.38/31.10.2014, asociatii si-au desemnat reprezentantii in AGA.
Conform actului constitutiv actualizat la data de 30.01.2015, capitalul social al S.C. Salubritate Craiova SRL este de 200 lei, corespunzator celui preluat la infiintare, format dintr-un numar de 20 parti sociale cu o valoare de 10 lei fiecare, fiind detinut de urmatorii asociati:
-Municipiul Craiova detine 10 parti sociale in valoare de 100 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 50%;
-Comuna Isalnita detine 5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%;
-Comuna Varvoru de Jos detine 5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%.
Activitatile se desfasoara conform „Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de salubrizare in aria de delegare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Dolj”. Acest regulament are la baza regulamentul cadru prin Ordinul 82/24.03.2015 al ANRSC.
Prin Incheierea nr. 38/05.03.2013, Judecatoria Craiova a dispus, in baza art. 1,4 si 6 din OUG 26/2000, inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor si dobandirea personalitatii juridice de catre Asociatia „Salubris Dolj”, avand ca asociati municipiul Craiova, in baza HCL 242/2012, comuna Isalnita in baza HCL 19/2012, si comuna Virvoru de Jos, in baza HCL 4 si 5/2013.
Asociatia Salubris Dolj a delegat unele activitati de salubrizare catre operatorul regional SC Salubritate Craiova SRL, prin contractul nr. 1/30.03.2021.
Regulamentul privind desfasurarea activitatilor de salubrizare in aria de delegare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Salubris Dolj” constituie anexa 5 la contractul de delegare 1/30.03.2021 .
Obiectul contractului il constituie prestarea in aria administrativ teritoriala a municipiului Craiova, a activitatii de:

a) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;
b) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;

De asemenea, SC Salubritate Craiova SRL a incheiat cu Asociatia Salubris Dolj contractul de delegare a gestiunii pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare a localitatilor membre ale Asociatiei Salubris Dolj nr. 2/30.03.2021.

SC Salubritate Craiova SRL deține Licenta Clasa 1 nr 5523/27.09.2021 pentru activitatea de maturat, spalat, stropire si intretinere a cailor publice, Licenta Clasa 1 nr 5524/27.09.2021 pentru activitatea de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet si Licenta Clasa 1 nr 5442/11.08.2021 pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.

O alta activitate prestata de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. este activitatea de gestionare a cainilor fara stapan. Prin HCL 129/2011, s-a aprobat modalitatea gestiunii delegate pentru serviciul de ecarisaj din municipiul Craiova, cu atribuirea directa a contractului de delegare catre S.C. Salubritate Craiova S.R.L., iar prin HCL 417/2011 s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova,nr 119265/28.12.2011 cu actele aditionale ulterioare.