S.C. Salubritate Craiova S.R.L. organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
– 4 posturi lucrator operativ pentru autocompactoare, pe perioada nedeterminata, in cadrul Sectiei Transport Deseuri;
– 1 post de dispecer, pe perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Dispecerat.
Dosarele se depun la sediul societatii pana la data de 07.11.2016, ora 16.00. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0251/412.628, interior 119.