Loading
  • PROGRAM DISPECERAT: NON-STOP

Informatii generale

Descriere: Toti locuitorii Municipiului Craiova fie persoane fizice, fie juridice au garantat dreptul de a beneficia de serviciul de salubrizare, transport deseuri.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pune la dispozitie informatii publice privind activitatile de salubrizare, indicatorii de performanta, informatii privind tarifele si clauzele contractuale.  Acest serviciu asigura obligatoriu continuitatea, conform programului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu exceptia cazurilor de forta majora.

Serviciul de transport deseuri asigura urmatoarele activitati de salubrizare:

– precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale;
– sortarea deseurilor;
– depozitarea controlata a deseurilor municipale;
– colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari.

Modul de organizare si functionare a activitatii de salubrizare transport deseuri si nu numai trebuie sa se realizeze pe baza urmatoarelor principii:

– protectia sanatatii populatiei;
– responsabilitatea fata de cetateni;
– conservarea si protectia mediului inconjurator;
– asigurarea calitatii si continuitatii;
– tarifarea echilibrata, corelarea cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;
– securitatea serviciului;
– dezvoltarea durabila.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. sustine activitatea de transport deseuri cu utilajele din dotare in numar de 35.

– 20 de auto-compactoare;
– 5 auto-basculante de diferite capacitati;
– 3 TIH-uri
– 2 auto-containiere de 4 metri cubi;
– 5 masini pentru activitati auxiliare.